dofinansowanie UP

Zasady przyznawania dofinansowania przez urzędy pracy w 2019 roku.

W poszukiwaniu niezależności.

W dzisiejszych czasach wielu z nas czuje się znużonych pracą etatową oraz stałym wysłuchiwaniem poleceń szefostwa oraz monotonią związaną z codziennym wykonywaniem tych samych obowiązków. Inna grupa osób boryka się także ze znalezieniem satysfakcjonującego zajęcia zawodowego na dzisiejszym rynku pracy niosącego stabilizację oraz godziwe wynagrodzenie – na taki problem narażone są najczęściej osoby zamieszkujące niewielkie miejscowości oddalone o co najmniej kilkadziesiąt kilometrów od dużych miast, które jednocześnie nie są mobilne i nie mogą zmieniać miejsca zamieszkania w celu podjęcia zatrudnienia. Niezależnie od tego jakie powody nami kierują – dobrym rozwiązaniem w tego typu sytuacjach jest spróbowanie swoich sił jako przedsiębiorca prowadzący własną firmę. 

Dotacje z urzędów pracy na rok 2019. 

Wiele osób pragnących otworzyć własną działalność gospodarczą nie posiada wystarczających środków finansowych na ten cel. Dobrą informację stanowi jednak fakt, iż obecnie istnieją różne dotacje oraz dofinansowania na uruchomienie tego typu działalności w ramach programów zwalczających bezrobocie oraz wspierających lokalnych przedsiębiorców. Najczęściej o dotację staramy się jednak w powiatowych urzędach pracy.  Środki jakimi dysponują tego typu instytucje zwykle pochodzą z Funduszu Pracy oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej, na przykład z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Warunkiem uzyskania tego typu dofinansowania jest bycie zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy przez okres od 1 do 3 miesięcy co najmniej. W roku 2019 maksymalna wysokość dofinansowania jakie można uzyskać wynosi sześciokrotną wartość przeciętnego wynagrodzenia, zatem maksymalnie można otrzymać prawie 29 tysięcy złotych. W praktyce kwota jaka jest przyznawana na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wynosi zwykle około 15 – 17 tysięcy złotych i jest całkowicie bezzwrotna jeżeli zostaną spełnione określone warunki.

Warunki jakie należy spełnić aby otrzymana dotacja była całkowicie bezzwrotna

  • prowadzić biznes nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy od otrzymania dofinansowania
  • wykazać wszystkie dowody zakupów niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia lokalu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w postaci faktur vat
  • przedstawiać urządowi co kwartał potwierdzenia opłacenia składek ZUS
  • dostarczyć po sześciu miesiącach prowadzenia własnej firmy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej
  • udostępniać urzędowi pracy na jego prośbę dokumentację związaną z prowadzeniem działalności
  • Po upływie 30 dni od zakończenia okresu 12 miesięcy prowadzenia działalności stawić się w urzędzie pracy i zdać relację z dotrzymania warunków umowy

Kiedy otrzymaną dotację należy zwrócić?

Chociaż tego typu dofinansowania są bezzwrotne to jednak istnieje kilka sytuacji, gdy otrzymane pieniądze należy zwrócić. Należą do nich:

  • sytuacja kiedy zrezygnujemy z prowadzenia firmy przed upływem 12 miesięcy od dnia jej założenia
  • wydanie otrzymanych środków niezgodnie z ich przeznaczeniem
  • niewywiązanie się z warunków umowy zawartej z urzędem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *