raty jak to działa

Raty jak to działa?

Składowe raty jak to działa

Ratą określa się cykliczny (zazwyczaj miesięczny) koszt kredytu bądź pożyczki. Na raty składają się różne elementy. Jej podstawę stanowi tak zwana część kapitałowa, która stanowi kwotę pożyczoną z banku – spłata tego fragmentu zobowiązania to po prostu oddanie do banku bądź innej instytucji finansowej części kwoty, którą otrzymaliśmy. Drugim elementem raty jest część odsetkowa, na którą składa się zysk, zarobek kredytodawcy czy pożyczkodawcy. Wysokość odsetek kredytu obliczana jest według marży banku oraz wskaźnika WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Wysokość tego wskaźnika obliczana jest codziennie, około godziny 11 i odzwierciedla średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania po jakich największe banki działające w Polsce są gotowe pożyczać pieniądze innym bankom. Ze względu na tak dynamiczne zmiany tego wskaźnika koszt kredytu może się zmienić w ciągu jednego dnia – choć zazwyczaj jest to niewielka zmiana, maksymalnie o kilka złotych. Marża banku wraz z odsetkami obliczonymi według WIBOR tworzy oprocentowanie nominalne. To właśnie ta wielkość jest zazwyczaj podawana przy wszystkich reklamach kredytów i pożyczek. Często przedstawia się ją jako wynoszącą nawet 0%. Nie oznacza ona jednak, że za kredyt nie przyjdzie nam zapłacić, ponieważ oprócz odsetek nominalnych bank może do kosztów kredytu zaliczyć dodatkowe opłaty. Zazwyczaj jest to prowizja za udzielenie kredytu. Jest to koszt, jaki musimy ponieść w zamian za udostępnienie przez bank pieniędzy.

Opłaty dodatkowe

Prowizja może być opłacona w momencie zaciągania kredytu, bądź doliczona do rat, zwiększając ich wysokość. Należy jednakże pamiętać, że w przypadku rozłożenia prowizji na raty zwiększeniu ulega kwota prowizji, a więc same odsetki będą większe. Kolejnym składnikiem raty kredytu może być ubezpieczenie. Banki wymagają różnych ubezpieczeń, począwszy od ubezpieczenia zastawianej nieruchomości, skończywszy na ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego kredytu. Ubezpieczenie doliczane jest do miesięcznej raty zwiększając odsetki. Skoro więc na ratę kredytu składa się nie tylko podawane w reklamach oprocentowanie na co należy zwrócić uwagę wybierając kredyt? Na wskaźnik RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. To właśnie ten wskaźnik najlepiej odzwierciedla relację pomiędzy wszystkimi kosztami kredytu (odsetkami, marżą, ubezpieczeniem i innymi opłatami), a kwotą którą dostaniemy na nasz użytek. Analizując ten wskaźnik nie zdziwimy się sumując wysokość rat i zestawiając ją z otrzymanymi środkami powiększonymi o podane przez bank oprocentowanie. Warto dodać, że zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, wszystkie instytucje udzielające kredytów muszą obliczać RRSO w taki sam sposób i podawać go do wiadomości.

Typy rat

Raty można również podzielić na malejące bądź równe. Pozwalają one spłacającemu na bardziej elastyczne dostosowanie formy i okresu spłaty, zgodnie z jego potrzebami. Rata malejąca pozwala na pewną oszczędność – jej wysokość zmienia się wraz z kolejnymi spłatami. Największa jest pierwsza rata, a kwota ostatniej nie przekracza raty kapitałowej. Im więcej pożyczonych środków kredytobiorca spłaci na początku, z tym mniejszej kwoty bank będzie w późniejszym terminie naliczał odsetki. Należy jednak pamiętać, że rata malejąca wymaga o wiele większej zdolności kredytowej – . Z kolei rata stała wiąże się z większymi kosztami kredytu, ale zwiększa naszą zdolność kredytową. Zwykle korzystanie z niej poleca się osobom z gorszą zdolnością kredytową, czyli takich które posiadają mniejsze zarobki, czy mniejszy wkład własny. W ramach rat stałych w każdym okresie czasu przekazuje się do banku taką samą kwotę. Podsumowując, ratę malejącą poleca się osobom, które mogą pozwolić sobie na szybkie zorganizowanie funduszy po zaciągnięciu kredytu celem spłacenia dużej części zobowiązania już na początku – w pozostałych przypadkach lepiej skorzystać z raty stałej.

Rodzaje oprocentowania

Na wysokość raty wpływ ma także oprocentowanie kredytu. Może być ono stałe, albo zmienne. Kredyt ze zmiennym oprocentowaniem może drastycznie zmienić wysokość rat, ponieważ banki na bieżąco, zgodnie z własną decyzją zmienić oprocentowanie, jeżeli modyfikacji ulegnie jeden z trzech wskaźników: WIBOR, LIBOR i EURIBOR. Banki często oferują mniejsze oprocentowanie na starcie, o ile zgodzimy się na możliwość jego zmiany w czasie trwania zobowiązania.

Jaką ratę wybrać?

Wybierając ratę kredytu warto pamiętać, że w przypadku zarabiania średniej krajowej lepiej nie wybierać rat, które będą swoją wysokością przekraczały 50% dochodów netto. Jeżeli zarabiamy więcej to granica bezpiecznej raty plasuje się na poziomie 65% przychodów. W przypadku kiedy wysokość raty wydaje nam się za duża najlepiej spróbować negocjować z bankiem okres spłaty i postarać się rozłożyć zobowiązanie na więcej lat. Podsumowując, obliczając ratę należy pamiętać, że na jej wysokość wpływają: rodzaj rat, wysokość oprocentowania, charakter oprocentowania, wysokość zaciągniętego zobowiązania, prowizja i sposób jej zapłaty. Wykonując wskazane obliczenia łatwo się pomylić, dlatego często zaleca się korzystanie z wielu dostępnych w sieci kalkulatorów rat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *