kiedy-umowa-pozyczki-jest-niewazna

Kiedy umowa pożyczki jest nieważna?

Za każdym razem, gdy pożycza się pieniądze, również przez internet, zawierana jest umowa. Jedna ze stron to pożyczkodawca, który udziela środków finansowych. Druga to pożyczkobiorca uzyskujący środki finansowe. Jest on zobowiązany do ich zwrócenia razem z odsetkami w określonym w umowie terminie. Kiedy umowa pożyczki jest nieważna oraz czy pożyczka może się przedawnić? Na wszystkie powyższe pytania udzielimy Państwu odpowiedzi w tym artykule. Zapraszamy do lektury!

Przedawnienie pożyczki – kiedy następuje?

Należy mieć świadomość, że każdy przypadek jest inny. Ogromne znaczenie ma szereg indywidualnych kwestii. Zatem aby stwierdzić, czy konkretna pożyczka jest nieważna, bądź czy uległa przedawnieniu, należy skonsultować się z prawnikiem. Warto pamiętać o ogólnych zasadach, które dotyczą tego, w jakich sytuacjach pożyczka może zostać przedawniona bądź nieważna.

O przedawnieniu pożyczki można mówić w momencie, gdy instytucja udzielająca pożyczki nie posiada możliwości do wyegzekwowania zwrotu zobowiązań od pożyczkobiorcy. Innymi słowy, w takiej sytuacji pożyczkobiorca nie jest już dłużej zobowiązany do spłaty ciążących na nim zobowiązań. Jeżeli konsument zaciągnął pożyczkę online w firmie pożyczkowej, na przykład chwilówkę, w większości takich przypadków termin przedawnienia wynosi 3 lata. Termin ten liczy się od daty, w której minął termin spłaty pożyczki, nie zaś od terminu jej zaciągnięcia. Oznacza to, że jeśli zaciągnęliśmy pożyczkę ratalną, termin przedawnienia liczy się w sposób indywidualny do każdej z rat. Jeżeli chodzi o termin przedawnienia w tym przypadku, to jest on znacznie dłuższy. Może bowiem wynosić nawet 10 lat.

Jeżeli konsument przez długi okres czasu nie spłaca pożyczki w objętym umową terminie, wówczas pożyczkodawca przez kilka lat zmuszony jest do starania się o wyegzekwowanie spłaty zobowiązania. Czyni to na przykład poprzez komornika. Klient może być przez to obarczony dodatkowymi kosztami, które wynikały będą z przeprowadzonego postępowania komorniczego.

Jeżeli konsument będzie zwlekał z uregulowaniem swoich zobowiązań oraz oczekiwał na upłynięcie terminu przedawnienia jego pożyczki, może to mieć dla niego katastrofalne skutki, bowiem zanim dojdzie do oczekiwanego przedawnienia dojdzie do utraty części bądź całości jego majątku. Dodatkowo przeterminowane zadłużenie odnotowywane są w bazach dłużników, takich jak KRD bądź BIK. Fakt wpisania konsumenta do tego typu bazy danych może w sposób znaczący przyczynić się do uniemożliwienia szansy na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania, takiego jak kredyt bądź pożyczka.

Z tego względu niezwykle ważne jest to, aby wszelkie zobowiązania pożyczać w sposób świadomy oraz rozsądny. Przed wzięciem jakiejkolwiek pożyczki należy upewnić się, że posiada się wystarczającą ilość środków finansowych, dzięki którym możliwa będzie jej spłata w odpowiednim terminie. Zanim podpisze się jakąkolwiek umowę, należy też dokładnie ją przeczytać. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów ze spłatą, trzeba natychmiast skontaktować się z firmą pożyczkową, aby rozwiązać ten problem. Pożyczkodawcy oferują na przykład usługę pożyczki refinansującej.

Kiedy umowa pożyczki jest nieważna

Umowę o otrzymanie pożyczki, jeżeli korzysta się z usług instytucji pozabankowych, zawiera się na piśmie. Dzięki takiemu rozwiązaniu obie strony posiadają komplet informacji odnośnie tego, na jakie warunki się zgadzają. Jeżeli umowę podpisuje się poprzez drogę online, a wszystkie zapisy w umowie są prawidłowe oraz zgodne z aktualnymi przepisami prawa, wówczas taka pożyczka jest w pełni ważna. Wówczas wszystkie zobowiązania, które są z nią związane, muszą być respektowane przez obie strony – zarówno pożyczkobiorcę jak i pożyczkodawcę.

Czasami może okazać się, że zapisy konkretnej umowy są niezgodne z obowiązującym prawem. Mowa tutaj na przykład o ustawie antylichwiarskiej. Wtedy mogą zaistnieć podstawy do tego, aby niektóre części umowy uznać za nieważne. Takie przypadki w praktyce zdarzają się jednak niezwykle rzadko. Ustalenie, czy dana umowa narusza jakieś przepisy prawa powinno poprzedzić konsultacja z prawnikiem. Najlepiej jest pożyczać pieniądze u firm, które są rzetelne oraz posiadają renomę i uznanie wśród Klientów. Wówczas ryzyko na to, że podpisze się umowę niezgodną z prawem, jest bardzo niskie.

Odstąpienie od umowy pożyczki – co to takiego?

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość odstąpienia od umowy pożyczki. Każdy pożyczkobiorca ma na to 14 dni. Zdecydowanie się na odstąpienie od umowy tego rodzaju nie wiąże się z obowiązkiem pokrywania jakichkolwiek dodatkowych opłat czy też prowizji. Jeżeli decydujemy się na podjęcie takiego kroku, należy zwrócić wszystkie uzyskane środki razem z odsetkami za okres, w którym się je posiadało.

Odstąpienie od umowy pożyczki musi posiadać formę pisemną. Oprócz tego należy wysłać je do pożyczkodawcy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Każda firma pożyczkowa zobowiązana jest do tego, by wzór takiego pisma umieścić na swojej stronie internetowej. Pismo należy pobrać, uzupełnić oraz dostarczyć – na przykład pocztą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *