Kiedy pożyczka ulega przedawnieniu?

Duża liczba pożyczkobiorców boryka się z problemami ze spłatą swoich zobowiązań. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że pożyczka może ulec przedawnieniu. Kwestia ta w dużym stopniu uzależniona jest od tego, z jakim rodzajem pożyczki mamy do czynienia. Warto nadmienić, że każda nieuregulowana należność w negatywny sposób wpływa na zdolność kredytową konsumenta oraz jego status w BIK. Przede wszystkim osoby, które mają problemy ze spłacaniem rat w terminie powinny o tym pamiętać. W większości przypadków warto najpierw spróbować porozumieć się z pożyczkodawcą, zamiast oczekiwać przedawnienia swoich zobowiązań.

Zadłużenie problemem co trzeciego młodego Polaka

Zadłużenie cały czas stanowi w Polsce duży problem. W przedziale wiekowym 30-39 lat 35% osób posiada zaległości w spłacie swoich zobowiązań. Liczba ta jest równa ponad jedną trzeciej osób w tym przedziale wiekowym.

Z czego wynika taki wygląd statystyk? Duże znaczenie ma tutaj fakt, że zaległości finansowe powstają przez nasze niedopatrzenia. Dotyczy to na przykład szybkich pożyczek na raty oraz przypadkowego spóźnienia w comiesięcznej zapłacie. Może to być również debet powstały na karcie kredytowej. Z długami borykają się najczęściej osoby zarabiające około 1000-2000 zł miesięcznie. Niezwykle często są to osoby starające się reperować swój budżet domowy za pomocą pożyczek online. Nie zawsze potrafią one uregulować swoje zobowiązania w terminie.

Kiedy pożyczka ulega przedawnieniu

Osoba, która zmaga się z zadłużeniem, z pewnością będzie zainteresowana tym, w jaki sposób pożyczka się przedawnia. Mowa tu o uchyleniu roszczeń względem pożyczkobiorcy, dzięki czemu w określonych przypadkach nie musi on spłacać długu. Informacje, które dotyczą terminu, jaki musi upłynąć, aby można było mówić o przedawnieniu, dokładnie opisuje artykuł 118 Kodeksu Cywilnego. Jest on następujący: “Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata”. Powyższy artykuł mówi nie tylko o terminach przedawnienia pożyczki, ale również o tym, że przedawnienie może dotyczyć zarówno osób fizycznych jak i tych ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą. W momencie, gdy nie jest możliwe przedłużenie terminu spłaty pożyczki, należy wykorzystać cały dostępny wachlarz możliwości, dzięki któremu należność zostanie uregulowana.

Kwestia przedawnienia w odniesieniu do każdego zobowiązania wygląda nieco inaczej. Kwestia inaczej wygląda w przypadku pożyczek, które otrzymaliśmy od osób fizycznych i tych otrzymywanych od firm pożyczkowych. To, czy został określony termin spłaty również ma bardzo istotne znaczenie.

Przedawnienie w instytucjach pozabankowych

Pożyczki pozabankowe zawsze posiadają jasno określony termin spłaty. Z tego względu doskonale wiemy, kiedy musimy je wpłacić. Świadomość okresu kredytowania pomaga nam wziąć taką pożyczkę, która będzie adekwatna do posiadanych przez nas możliwości finansowych. Przedawnienie w przypadku chwilówek od instytucji pozabankowych oraz kredytów bankowych wynosi 3 lata. Oprócz tego, przedawnienie liczy się od momentu wyznaczonego umową terminu spłaty wziętego zobowiązania. Nie można go mylić z datą wzięcia pożyczki. Kwestia ta inaczej wygląda w przypadku pożyczek ratalnych. Wówczas termin przedawnienia liczy się osobno dla każdej z rat.

Pożyczki od osoby fizycznej – kiedy ma miejsce przedawnienie?

Żadna instytucja finansowa nie zajmuje się udzielaniem pożyczek bezterminowych. W przypadku osób fizycznych jest wręcz przeciwnie. Pożyczka otrzymana od krewnych bądź przyjaciół nie wymaga stosowania terminu oraz skomplikowanych procedur. Pożyczkodawcy tego typu najczęściej chcą otrzymać pisemne potwierdzenie udostępnienia nam środków. Warto nadmienić, że brak takiego dokumentu nie pozwala w przyszłości na wszczęcie postępowania roszczeniowego, jeżeli pożyczkobiorca okaże się niesumienny. Z pewnością pożyczkodawca zdecyduje się na taki krok w przypadku, gdy konsument nie spłaci zobowiązania w określonym terminie.

Roszczenia majątkowe w przypadku pożyczek od osób fizycznych mogą trwać nawet 10 lat. Jeżeli nie zapłacimy jej w odpowiedni terminie, pożyczkodawcy przysługuje prawo do wszczęcia postępowania. Za potwierdzenie udzielenia pożyczki może służyć umowa bądź nawet kwit, który został wystawiony.

Brak spłaty pożyczki w terminie – konsekwencje

Przedawnienie w przypadku pożyczek otrzymanych od instytucji pozabankowych następuje w teorii stosunkowo szybko. Jednak w praktyce procedurę tą poprzedza cały szereg innych czynności. Zanim niespłacone należności zostaną przez pożyczkobiorcę egzekwowane, mają miejsce monity, czyli upomnienia, które otrzymuje się wtedy, gdy raty nie wpływają w określonym czasie.

Firmom pożyczkowym przysługuje prawo do skorzystania z usług windykatorów. Są oni uprawnieni do przeprowadzania postępowań windykacyjnych oraz działań mających na cele porozumienie z osobą zadłużoną. Za egzekwowanie należności odpowiada z kolei komornik.